AUTOSERCE silnik samochodowy

29
cze

Metan z biogazu

Biogaz, czyli inaczej biometan jest alternatywnym paliwem dla benzyny lub oleju napędowego. Specjaliści zakładają, że w przyszłości zastąpi konwencjonalne paliwo, a znajduje ono zastosowanie głównie dla pojazdów komunikacji miejskiej. Kiedy ceny benzyny, czy oleju stale są wysokie, a także pojawiają się coraz to nowe dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące ochrony środowiska, coraz większą popularność zyskują samochody z instalacją napędzaną metanem, który jest o wiele tańszy od ceny benzyny i oleju napędowego.

Metan wykorzystywany do zasilania silników samochodowych najczęściej pochodzi z gazu ziemnego, ale też z biogazu, który powstaje w wyniku fermentacji beztlenowej biomasy, czyli osadów ściekowych, odpadów rolno-spożywczych, czy roślin energetycznych (kukurydza, buraki cukrowe, trawa).

Mający zasilić silniki biogaz musi wpierw zostać poddany procesom uzdatniania. Polega to na usunięciu dwutlenku węgla, wody, siarkowodoru i innych zanieczyszczeń zawartych w biogazie. Wymagana czystość biogazu to 96% obecności metanu. W poszczególnych krajach Unii Europejskiej wprowadzane są różne wymogi dotyczące jakości biogazu.

Obydwa paliwa (gaz ziemny i biogaz) mogą być wykorzystywane przemiennie oraz mieszane ze sobą, gdyż charakteryzują się taką samą właściwością oraz składem chemicznym.

Biogaz to paliwo czyste, bezpieczne i odnawialne, a przy jego spalaniu ogranicza się emisję dwutlenku węgla, co jest korzystne z punktu widzenia ochrony środowiska. Charakteryzuje się także tym, że spala się całkowicie, nie generując szkodliwych substancji.

Kolejne zalety to wspomniane już mniejsze koszty paliwa. W wykonanym teście wykazano, że koszt przejechania 100 km to wyniósł 10,44 zł. Wykorzystanie takiego paliwa daje także większe bezpieczeństwo w czasie kolizji, czy wypadku. Istnieje mniejsze ryzyko uszkodzenia zbiornika paliwa ze względu na jego większą wytrzymałość.

Unia Europejska stale stymuluje kraje do badań nad nowymi technologiami mającymi na celu wykorzystywanie biogazu jako paliwa.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *